1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  8  章shen

ji

nian

nuo

ya


he

nuo

ya

fang

zhou

li

de

yi

qie

zou

shou

sheng

chushen

jiao

feng
1    

chui

di


shui

shi

jian

luo


yuan

yuan

he

tian

shang

de

chuang

hu


dou

bi

sai

le


tian

shang

de

da

yu

ye

zhi

zhu

le

2

shui

cong

di

shang

jian

tui


guo

le

yi

bai

wu

shi

tian


shui

jiu

jian

xiao

3 退

qi

yue

shi

qi

ri


fang

zhou

ting

zai

ya

la

la

shan

shang

4

shui

you

jian

xiao


dao

shi

yue

chu

yi

ri


shan

ding

dou

xian

chu

lai

le

5

guo

le

si

shi

tian


nuo

ya

kai

le

fang

zhou

de

chuang

hu

6

fang

chu

yi

zhi

wu

ya

qu


na

wu

ya

fei

lai

fei

qu


zhi

dao

di

shang

de

shui

dou

gan

le
7


ta

you

fang

chu

yi

zhi

ge

zi

qu


yao

kan

kan

shui

cong

di

shang

tui

le

mei

you

8 退

dan

bian

di

shang

dou

shi

shui


ge

zi

zhao

bu

zhao

luo

jiao

zhi

di


jiu

hui

dao

fang

zhou

nuo

ya
9

na

li


nuo

ya

shen

shou

ba

ge

zi

jie

jin

fang

zhou

lai


ta

you

deng

le

qi

tian


zai

ba

ge

zi

cong

fang

zhou

fang

chu

qu

10

dao

le

wan

shang


ge

zi

hui

dao

ta

na

li


zui

li

diao

zhe

yi

ge

xin

ning

xia

lai

de

gan
11

lan

ye

zi


nuo

ya

jiu

zhi

dao

di

shang

de

shui

tui

le

退

ta

you

deng

le

qi

tian


fang

chu

ge

zi

qu


ge

zi

jiu

bu

zai

hui

lai

le

12

dao

nuo

ya

liu

bai

ling

yi

sui


zheng

yue

chu

yi

ri


di

shang

de

shui

dou

gan

le


nuo

ya
13

che

qu

fang

zhou

de

gai

guan

kan


bian

jian

di

mian

shang

gan

le

便

dao

le

er

yue

er

shi

qi

ri


di

jiu

dou

gan

le

14


shen

dui

nuo

ya

shuo

15  

ni

he

ni

de

qi

zi


er

zi


er

fu


dou

ke

yi

chu

fang

zhou

16

zai

ni

na

li

fan

you

xue

rou

de

huo

wu


jiu

shi

fei

niao


sheng

chu


he

yi

qie

pa

zai
17

di

shang

de

kun

chong


dou

yao

dai

chu

lai


jiao

ta

zai

di

shang

duo

duo

zi

sheng


da

da

xing

wang


yu

shi

nuo

ya

he

ta

de

qi

zi


er

zi


er

fu


dou

chu

lai

le

18

yi

qie

zou

shou


kun

chong


fei

niao


he

di

shang

suo

you

de

dong

wu


ge

cong

qi

lei

19

ye

dou

chu

le

fang

zhou


nuo

ya

wei

ye

he

hua

zhu

le

yi

zuo

tan


na

ge

lei

jie

jing

de

sheng

chu


fei

niao


xian
20

zai

tan

shang

wei

fan

ji


ye

he

hua

wen

na

xin

xiang

zhi

qi


jiu

xin

li

shuo


wo

bu

zai

yin

ren

de

yuan

gu

zhou

zu
21

diren

cong

xiao

shi

xin

li

huai

zhe

e

nian


ye

bu

zai

an

zhe

wo

cai

xing

de


mie
怀

ge

zhong

de

huo

wu

le


di

hai

cun

liu

de

shi

hou


jia

se


han

shu


dong

xia


zhou

ye


jiu

yong

bu

ting

xi
22

le