1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  3  章


ye

he

hua


shen

suo

zao

de


wei

you

she

bi

tian

ye

yi

qie

de

huo

wu

geng

jiao

hua


she
1 

dui

nv

ren

shuoshen

qi

shi

zhen

shuo


bu

xu

ni

men

chi

yuan

zhong

suo

you

shu

shang

de

guo
 

zi

me


nv

ren

dui

she

shuo


yuan

zhong

shu

shang

de

guo

zi

wo

men

ke

yi

chi

2

wei

you

yuan

dang

zhong

na

ke

shu

shang

de

guo

zishen

ceng

shuo


ni

men

bu

ke

chi


ye
3 

bu

ke

mo


mian

de

ni

men

si


she

dui

nv

ren

shuo


ni

men

bu

yi

ding

si

4

yin

wei


shen

zhi

dao


ni

men

chi

de

ri

zi

yan

jing

jiu

ming

liang

le


ni

men

bian

ru

5  便 

shen

neng

zhi

dao

shan

e


yu

shi

nv

ren

jian

na

ke

shu

de

guo

zi

hao

zuo

shi

wu


ye

yue

ren

de

yan

mu


qie

shi
6

ke

xi

ai

de


neng

shi

ren

you

zhi

hui


jiu

zhai

xia

guo

zi

lai

chi

le


you

gei

ta

zhang
使

fu


ta

zhang

fu

ye

chi

le


ta

men

er

ren

de

yan

jing

jiu

ming

liang

le


cai

zhi

dao

zi

ji

shi

chi

shen

lu

ti


bian

na
7 便

wu

hua

guo

shu

de

ye

zi


wei

zi

ji

bian

zuo

qun

zi


tian

qi

le

liang

feng


ye

he

hua


shen

zai

yuan

zhong

xing

zou


na

ren

he

ta

qi

zi

ting

jian
8 


shen

de

sheng

yin


jiu

cang

zai

yuan

li

de

shu

mu

zhong


duo

bi

ye

he

hua


shen

de

mian
  


ye

he

hua


shen

hu

huan

na

ren


dui

ta

shuo


ni

zai

na

li

9 

ta

shuo


wo

zai

yuan

zhong

ting

jian

ni

de

sheng

yin


wo

jiu

hai

pa


yin

wei

wo

chi

shen

lu
10

ti


wo

bian

cang

le

便

ye

he

hua

shuo


shui

gao

su

ni

chi

shen

lu

ti

ne


mo

fei

ni

chi

le

wo

fen

fu

ni

bu
11

ke

chi

de

na

shu

shang

de

guo

zi

me


na

ren

shuo


ni

suo

ci

gei

wo


yu

wo

tong

ju

de

nv

ren


ta

ba

na

shu

shang

de

guo
12

zi

gei

wo


wo

jiu

chi

le


ye

he

hua


shen

dui

nv

ren

shuo


ni

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


nv

ren

shuo


na

she
13 

yin

you

wo


wo

jiu

chi

le


ye

he

hua


shen

dui

she

shuo


ni

ji

zuo

le

zhe

shi


jiu

bi

shou

zhou

zu


bi

yi

qie
14 

de

sheng

chu

ye

shou

geng

shen


ni

bi

yong

du

zi

xing

zou


zhong

shen

chi

tu


wo

you

yao

jiao

ni

he

nv

ren

bi

ci

wei

chou


ni

de

hou

yi

he

nv

ren

de

hou

yi


ye
15

bi

ci

wei

chou


nv

ren

de

hou

yi

yao

shang

ni

de

tou


ni

yao

shang

ta

de

jiao

gen


you

dui

nv

ren

shuo


wo

bi

duo

duo

jia

zeng

ni

huai

tai

de

ku

chu


ni

sheng

chan

er

nv

bi
16 怀

duo

shou

ku

chu


ni

bi

lian

mu

ni

zhang

fu


ni

zhang

fu

bi

guan

xia

ni


you

dui

ya

dang

shuo


ni

ji

ting

cong

qi

zi

de

hua


chi

le

wo

suo

fen

fu

ni

bu

ke

chi
17

de

na

shu

shang

de

guo

zi


di

bi

wei

ni

de

yuan

gu

shou

zhou

zu


ni

bi

zhong

shen

lao

ku


cai

neng

cong

di

li

de

chi

de


di

bi

gei

ni

chang

chu

jing

ji

he

ji

li

lai


ni

ye

yao

chi

tian

jian

de

cai

shu

18

ni

bi

han

liu

man

mian

cai

de

hu

kou


zhi

dao

ni

gui

le

tu


yin

wei

ni

shi

cong

tu

er
19

chu

de


ni

ben

shi

chen

tu


reng

yao

gui

yu

chen

tu


ya

dang

gei

ta

qi

zi

qi

ming

jiao

xia

wa


yin

wei

ta

shi

zhong

sheng

zhi

mu

20

ye

he

hua


shen

wei

ya

dang

he

ta

qi

zi

yong

pi

zi

zuo

yi

fu


gei

ta

men

chuan

21  穿

ye

he

hua


shen

shuo


na

ren

yi

jing

yu

wo

men

xiang

si


neng

zhi

dao

shan

e


xian

zai
22 

kong

pa

ta

shen

shou

you

zhai

sheng

ming

shu

de

guo

zi

chi


jiu

yong

yuan

huo

zhe


ye

he

hua


shen

bian

da

fa

ta

chu

yi

dian

yuan

qu


geng

zhong

ta

suo

zi

chu

zhi

tu

23  便

yu

shi

ba

ta

gan

chu

qu

le


you

zai

yi

dian

yuan

de

dong

bian

an

she

ji

lu

bo


he

si
24

mian

zhuan

dong

fa

huo

yan

de

jian


yao

ba

shou

sheng

ming

shu

de

dao

lu