1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  16  章


ya

bo

lan

de

qi

zi

sa

lai

bu

gei

ta

sheng

er

nv


sa

lai

you

yi

ge

shi

nv

ming

jiao

xia
1 使

jia


shi

ai

ji

ren


sa

lai

dui

ya

bo

lan

shuo


ye

he

hua

shi

wo

bu

neng

sheng

yu


qiu

ni

he

wo

de

shi

nv
2 使 使

tong

fang


huo

zhe

wo

ke

yi

yin

ta

de

hai

zide

hai

zi

yuan

wen

zuo

bei

jian

li


ya

bo

lan

ting

cong

le

sa

lai

de

hua


yu

shi

ya

bo

lan

de

qi

zi

sa

lai


jiang

shi

nv

ai

ji

ren

xia

jia

gei

le

zhang

fu

wei

qie
3 使


na

shi

ya

bo

lan

zai

jia

nan

yi

jing

zhu

le

shi

nian


ya

bo

lan

yu

xia

jia

tong

fang


xia

jia

jiu

huai

le

yun


ta

jian

zi

ji

you

yun


jiu

xiao
4 怀

kan

ta

de

zhu

mu


sa

lai

dui

ya

bo

lan

shuo


wo

yin

ni

shou

qu


wo

jiang

wo

de

shi

nv

fang

zai

ni

huai

zhong
5 使 怀


ta

jian

zi

ji

you

le

yun

jiu

xiao

kan

wo


yuan

ye

he

hua

zai

ni

wo

zhong

jian

pan

duan


ya

bo

lan

dui

sa

lai

shuo


shi

nv

zai

ni

shou

xia


ni

ke

yi

sui

yi

dai

ta


sa

lai
6 使

ku

dai

ta


ta

jiu

cong

sa

lai

mian

qian

tao

zou

le


ye

he

hua

de

shi

zhe

zai

kuang

ye


shu

er

lu

shang

de

shui

quan

pang

yu

jian

ta

7 使

dui

ta

shuo


sa

lai

de

shi

nv

xia

jia


ni

cong

na

li

lai


yao

wang

na

li

qu


xia
8 使

jia

shuo


wo

cong

wo

de

zhu

mu

sa

lai

mian

qian

tao

chu

lai


ye

he

hua

de

shi

zhe

dui

ta

shuo


ni

hui

dao

ni

zhu

mu

na

li


fu

zai

ta

shou

xia

9 使

you

shuo


wo

bi

shi

ni

de

hou

yi

ji

qi

fan

duo


shen

zhi

bu

ke

sheng

shu

10 使

bing

shuo


ni

ru

jin

huai

yun

yao

sheng

yi

ge

er

zi


ke

yi

gei

ta

qi

ming

jiao

yi

shi

ma
11 怀

li


yin

wei

ye

he

hua

ting

jian

le

ni

de

ku

qingyi

shi

ma

li

jiu

shi


shen

ting
 

jian

de

yi

si


ta

wei

ren

bi

xiang

ye

lu


ta

de

shou

yao

gong

da

ren


ren

de

shou

ye

yao

gong

da

ta

12

ta

bi

zhu

zai

zhong

di

xiong

de

dong

bian


xia

jia

jiu

cheng

na

dui

ta

shuo

hua

de

ye

he

hua

wei

kan

gu

ren

de


shen


yin

er

shuo

13  

zai

zhe

li

wo

ye

kan

jian

na

kan

gu

wo

de

me


suo

yi

zhe

jing

ming

jiao

bi

er

la

hai

lai


zhe

jing

zheng

zai

jia

di

si


he

ba

lie

zhong

jian
14


hou

lai

xia

jia

gei

ya

bo

lan

sheng

le

yi

ge

er

zi


ya

bo

lan

gei

ta

qi

ming

jiao

yi

shi
15

ma

li


xia

jia

gei

ya

bo

lan

sheng

yi

shi

ma

li

de

shi

hou


ya

bo

lan

nian

ba

shi

liu

sui

16