1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  28  章


yi

sa

jiao

le

ya

ge

lai


gei

ta

zhu

fu


bing

zhu

fu

ta

shuo


ni

bu

yao

qu

jia

nan
1

de

nv

zi

wei

qi


ni

qi

shen

wang

ba

dan

ya

lan

qu


dao

ni

wai

zu

bi

tu

li

jia

li


zai

ni

mu

jiu

la
2

ban

de

nv

er

zhong


qu

yi

nv

wei

qi


yuan

quan

neng

de


shen

ci

fu

gei

ni


shi

ni

sheng

yang

zhong

duo


cheng

wei

duo

zu

3   使

jiang

ying

xu

ya

bo

la

han

de

fu

ci

gei

ni


he

ni

de

hou

yi


shi

ni

cheng

shou

ni

suo
4 使

ji

ju

de

di

wei

ye


jiu

shi


shen

ci

gei

ya

bo

la

han

de

di

 

yi

sa

da

fa

ya

ge

zou

le


ta

jiu

wang

ba

dan

ya

lan

qu


dao

ya

lan

ren

bi

tu

li
5

de

er

zi

la

ban

na

li


la

ban

shi

ya

ge

yi

sao

de

mu

jiu


yi

sao

jian

yi

sa

yi

jing

gei

ya

ge

zhu

fu


er

qie

da

fa

ta

wang

ba

dan

ya

lan

qu

6

zai

na

li

qu

qi


bing

jian

zhu

fu

de

shi

hou

zhu

fu

ta

shuo


bu

yao

qu

jia

nan

de

nv

zi

wei

qi


you

jian

ya

ge

ting

cong

fu

mu

de

hua


wang

ba

dan

ya

lan

qu

le

7

yi

sao

jiu

xiao

de

ta

fu

qin

yi

sa

kan

bu

zhong

jia

nan

de

nv

zi

8

bian

wang

yi

shi

ma

li

na

li

qu


zai

ta

er

qi

zhi

wai


you

qu

le

ma

ha

la

wei

qi
9 便


ta

shi

ya

bo

la

han

er

zi

yi

shi

ma

li

de

nv

er


ni

bai

yue

de

mei

zi


ya

ge

chu

le

bie

shi

ba

xiang

ha

lan

zou

qu

10

dao

le

yi

ge

di

fang


yin

wei

tai

yang

luo

le


jiu

zai

na

li

zhu

su


bian

shi

qi

na
11 宿 便

di

fang

de

yi

kuai

shi

tou


zhen

zai

tou

xia


zai

na

li

tang

wo

shui

le


meng

jian

yi

ge

ti

zi

li

zai

di

shang


ti

zi

de

tou

ding

zhe

tian


you


shen

de

shi

zhe
12   使

zai

ti

zi

shang


shang

qu

xia

lai


ye

he

hua

zhan

zai

ti

zi

yi

shanghuo

zuo

zhan

zai

ta

pang

bian


shuo


wo

shi

ye

he
13

hua

ni

zu

ya

bo

la

han

de


shen


ye

shi

yi

sa

de


shen


wo

yao

jiang

ni

xian

zai
   

suo

tang

wo

zhi

di

ci

gei

ni


he

ni

de

hou

yi


ni

de

hou

yi

bi

xiang

di

shang

de

chen

sha

na

yang

duo


bi

xiang

dong

xi

nan

bei

kai

zhan


di
14 西

shang

wan

zu

bi

yin

ni

he

ni

de

hou

yi

de

fu


wo

ye

yu

ni

tong

zai


ni

wu

lun

wang

na

li

qu


wo

bi

bao

you

ni


ling

ni

gui

hui
15

zhe

di


zong

bu

li

qi

ni


zhi

dao

wo

cheng

quan

le

xiang

ni

suo

ying

xu

de


ya

ge

shui

xing

le


shuo


ye

he

hua

zhen

zai

zhe

li


wo

jing

bu

zhi

dao

16

jiu

ju

pa

shuo


zhe

di

fang

he

deng

ke

wei


zhe

bu

shi

bie

de


nai

shi


shen

de

dian
17   殿


ye

shi

tian

de

men


ya

ge

qing

zao

qi

lai


ba

suo

zhen

de

shi

tou

li

zuo

zhu

zi


jiao

you

zai

shang

mian

18

ta

jiu

gei

na

di

fang

qi

ming


jiao

bo

te

lijiu

shi


shen

dian

de

yi

si


dan
19   殿

na

di

fang

qi

xian

ming

jiao

lu

si


ya

ge

xu

yuan


shuoshen

ruo

yu

wo

tong

zai


zai

wo

suo

xing

de

lu

shang

bao

you

wo
20  


you

gei

wo

shi

wu

chi


yi

fu

chuan

穿

shi

wo

ping

ping

an

an

de

hui

dao

wo

fu

qin

de

jia


wo

jiu

bi

yi

ye

he

hua

wei

wo

de
21 使


shen

 

wo

suo

li

wei

zhu

zi

de

shi

tou


ye

bi

zuo


shen

de

dian


fan

ni

suo

ci

gei

wo

de
22   殿


wo

bi

jiang

shi

fen

zhi

yi

xian

gei

ni