1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  6  章


dang

ren

zai

shi

shang

duo

qi

lai


you

sheng

nv

er

de

shi

hou

1


shen

de

er

zi

men

kan

jian

ren

de

nv

zi

mei

mao


jiu

sui

yi

tiao

xuan


qu

lai

wei

qi
2  


ye

he

hua

shuo


ren

ji

shu

hu

xue

qi


wo

de

ling

jiu

bu

yong

yuan

zhu

zai

ta

li

mian

3

ran

er

ta

de

ri

zi

hai

ke

dao

yi

bai

er

shi

nian


na

shi

hou

you

wei

ren

zai

di

shang


hou

lai


shen

de

er

zi

men


he

ren

de

nv

zi

men
4  

jiao

he

sheng

zi


na

jiu

shi

shang

gu

ying

wu

you

ming

de

ren


ye

he

hua

jian

ren

zai

di

shang

zui

e

hen

da


zhong

ri

suo

si

xiang

de

jin

dou

shi

e

5

ye

he

hua

jiu

hou

hui

zao

ren

zai

di

shang


xin

zhong

you

shang

6

ye

he

hua

shuo


wo

yao

jiang

suo

zao

de

ren


he

zou

shou


bing

kun

chong


yi

ji

kong

zhong
7

de

fei

niao


dou

cong

di

shang

chu

mie


yin

wei

wo

zao

ta

men

hou

hui

le


wei

you

nuo

ya

zai

ye

he

hua

yan

qian

meng

en

8

nuo

ya

de

hou

dai


ji

zai

xia

mian


nuo

ya

shi

ge

yi

ren


zai

dang

shi

de

shi

dai

shi
9

ge

wan

quan

ren


nuo

ya

yu


shen

tong

xing

 

nuo

ya

sheng

le

san

ge

er

zi


jiu

shi

shan


han


ya

fu

10

shi

jie

zai


shen

mian

qian

bai

huai


di

shang

man

le

qiang

bao

11  


shen

guan

kan

shi

jie


jian

shi

bai

huai

le


fan

you

xue

qi

de

ren


zai

di

shang

dou

bai
12  

huai

le

xing

weishen

jiu

dui

nuo

ya

shuo


fan

you

xue

qi

de

ren


ta

de

jin

tou

yi

jing

lai

dao

wo

mian
13  

qian


yin

wei

di

shang

man

le

ta

men

de

qiang

bao


wo

yao

ba

ta

men

he

di

yi

bing

hui

mie


ni

yao

yong

ge

fei

mu

zao

yi

zhi

fang

zhou


fen

yi

jian

yi

jian

de

zao


li

wai

mo

shang

song
14

xiang


fang

zhou

de

zao

fa

nai

shi

zhe

yang


yao

chang

san

bai

zhou


kuan

wu

shi

zhou


gao

san

shi

zhou
15


fang

zhou

shang

bian

yao

liu

tou

guang

chu


gao

yi

zhou


fang

zhou

de

men

yao

kai

zai

pang

bian


fang
16

zhou

yao

fen

shang


zhong


xia

san

ceng


kan

na


wo

yao

shi

hong

shui

fan

lan

zai

di

shang


hui

mie

tian

xia


fan

di

shang

you

xue

rou
17 使


you

qi

xi

de

huo

wu


wu

yi

bu

si


wo

que

yao

yu

ni

li

yue


ni

tong

ni

de

qi


yu

er

zi


er

fu


dou

yao

jin

ru
18

fang

zhou


fan

you

xue

rou

de

huo

wu


mei

yang

liang

ge


yi

gong

yi

mu


ni

yao

dai

jin

fang

zhou

19

hao

zai

ni

na

li

bao

quan

sheng

ming


fei

niao

ge

cong

qi

lei


sheng

chu

ge

cong

qi

lei


di

shang

de

kun

chong

ge

cong

qi

lei


mei
20

yang

liang

ge


yao

dao

ni

na

li


hao

bao

quan

sheng

ming


ni

yao

na

ge

yang

shi

wu

ji

xu

qi

lai


hao

zuo

ni

he

ta

men

de

shi

wu

21

nuo

ya

jiu

zhe

yang

xing


fan


shen

suo

fen

fu

de


ta

dou

zhao

yang

xing

le

22