1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  20  章


ya

bo

la

han

cong

na

li

xiang

nan

di

qian

qu


ji

ju

zai

jia

di

si

he

shu

er

zhong

jian

de
1

ji

la

er


ya

bo

la

han

cheng

ta

de

qi

sa

la

wei

mei

zi


ji

la

er

wang

ya

bi

mi

lei

chai

ren

ba
2

sa

la

qu

le

qu


dan

ye

jian


shen

lai

zai

meng

zhong


dui

ya

bi

mi

lei

shuo


ni

shi

ge

si

ren

na


yin
3  

wei

ni

qu

le

na

nv

ren

lai


ta

yuan

shi

bie

ren

de

qi

zi


ya

bi

mi

lei

que

hai

mei

you

qin

jin

sa

la


ta

shuo


zhu

a


lian

you

yi

de

guo

ni
4

ye

yao

hui

mie

me


na

ren

qi

bu

shi

zi

ji

dui

wo

shuo


ta

shi

wo

de

mei

zi

me


jiu

shi

nv

ren

ye

zi
5

ji

shuo


ta

shi

wo

de

ge

ge


wo

zuo

zhe

shi


shi

xin

zheng

shou

jie

deshen

zai

meng

zhong

dui

ta

shuo


wo

zhi

dao

ni

zuo

zhe

shi

shi

xin

zhong

zheng

zhi


wo

ye

lan
6  

zu

le

ni


mian

de

ni

de

zui

wo


suo

yi

wo

bu

rong

ni

zhan

zhe

ta


xian

zai

ni

ba

zhe

ren

de

qi

zi

gui

huan

ta


yin

wei

ta

shi

xian

zhi


ta

yao

wei

ni

dao
7

gao


shi

ni

cun

huo


ni

ruo

bu

gui

huan

ta


ni

dang

zhi

dao


ni

he

ni

suo

you

de
使

ren


dou

bi

yao

si


ya

bi

mi

lei

qing

zao

qi

lai


shao

le

zhong

chen

pu

lai


jiang

zhe

xie

shi

dou

shuo

gei

ta

men
8

ting


ta

men

dou

shen

ju

pa


ya

bi

mi

lei

shao

le

ya

bo

la

han

lai


dui

ta

shuo


ni

zen

me

xiang

wo

zhe

yang

xing

ne
9


wo

zai

shen

me

shi

shang

de

zui

le

ni


ni

jing

shi

wo

he

wo

guo

li

de

ren

xian

zai

da
使

zui

li


ni

xiang

wo

xing

bu

dang

xing

de

shi

le


ya

bi

mi

lei

you

dui

ya

bo

la

han

shuo


ni

jian

le

shen

me

cai

zuo

zhe

shi

ne

10

ya

bo

la

han

shuo


wo

yi

wei

zhe

di

fang

de

ren

zong

bu

ju

pa


shen


bi

wei

wo

qi
11  

zi

de

yuan

gu

sha

wo


kuang

qie

ta

ye

shi

zai

shi

wo

de

mei

zi


ta

yu

wo

shi

tong

fu

yi

mu


hou

lai

zuo

le
12

wo

de

qi

zi


dang


shen

jiao

wo

li

kai

fu

jia

piao

liu

zai

wai

de

shi

hou


wo

dui

ta

shuo


wo

men

wu
13  

lun

zou

dao

shen

me

di

fang


ni

ke

yi

dui

ren

shuo


ta

shi

wo

de

ge

ge


zhe

jiu

shi

ni

dai

wo

de

en

dian

le


ya

bi

mi

lei

ba

niu

yang


pu

bi

ci

gei

ya

bo

la

han


you

ba

ta

de

qi

zi

sa

la
14

gui

huan

ta


ya

bi

mi

lei

you

shuo


kan

na


wo

de

di

dou

zai

ni

mian

qian


ni

ke

yi

sui

yi

ju
15

zhu


you

dui

sa

la

shuo


wo

gei

ni

ge

ge

yi

qian

yin

zi


zuo

wei

ni

zai

ge

jia

ren

mian

qian
16

zhe

xiu

dexiu

yuan

wen

zuo

yan


ni

jiu

zai

zhong

ren

mian

qian

mei

you

bu

shi

le


ya

bo

la

han

dao

gao


shenshen

jiu

yi

hao

le

ya

bi

mi

lei

he

ta

de

qi

zi

17    

bing

ta

de

zhong

nv

pu


ta

men

bian

neng

sheng

yu

便

yin

ye

he

hua

wei

ya

bo

la

han

de

qi

zi

sa

la

de

yuan

gu


yi

jing

shi

ya

bi

mi

lei
18 使

jia

zhong

de

fu

ren


bu

neng

sheng

yu