1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  2  章


tian

di

wan

wu

dou

zao

qi

le

1

dao

di

qi

rishen

zao

wu

de

gong

yi

jing

wan

bi


jiu

zai

di

qi

ri

xie

le

ta

yi
2 

qie

de

gong


an

xi

leshen

ci

fu

gei

di

qi

ri


ding

wei

sheng

ri


yin

wei

zai

zhe

ri


shen

xie

le

ta

yi
3  

qie

chuang

zao

de

gong


jiu

an

xi

le


chuang

zao

tian

di

de

lai

li


zai

ye

he

hua


shen

zao

tian

di

de

ri

zi


nai

shi

zhe

yang
4 


ye

di

hai

mei

you

cao

mu


tian

jian

de

cai

shu

hai

mei

you

chang

qi

lai


yin

wei

ye

he

hua
5


shen

hai

mei

you

jiang

yu

zai

di

shang


ye

mei

you

ren

geng

di

 

dan

you

wu

qi

cong

di

shang

teng


zi

run

bian

di

6

ye

he

hua


shen

yong

di

shang

de

chen

tu

zao

ren


jiang

sheng

qi

chui

zai

ta

bi

kong

li


ta
7 

jiu

cheng

le

you

ling

de

huo

ren


ming

jiao

ya

dang


ye

he

hua


shen

zai

dong

fang

de

yi

dian

li

le

yi

ge

yuan

zi


ba

suo

zao

de

ren

an

zhi
8 

zai

na

li


ye

he

hua


shen

shi

ge

yang

de

shu

cong

di

li

chang

chu

lai


ke

yi

yue

ren

de

yan

mu

9  使

qi

shang

de

guo

zi

hao

zuo

shi

wu


yuan

zi

dang

zhong

you

you

sheng

ming

shu


he

fen

bie

shan

e

de

shu


you

he

cong

yi

dian

liu

chu

lai

zi

run

na

yuan

zi


cong

na

li

fen

wei

si

dao

10

di

yi

dao

ming

jiao

bi

xun


jiu

shi

huan

rao

ha

fei

la

quan

di

de


zai

na

li

you

jin

zi
11


bing

qie

na

di

de

jin

zi

shi

hao

de


zai

na

li

you

you

zhen

zhu

he

hong

ma

nao

12

di

er

dao

he

ming

jiao

ji

xun


jiu

shi

huan

rao

gu

shi

quan

di

de

13

di

san

dao

he

ming

jiao

xi

di

jie


liu

zai

ya

shu

de

dong

bian


di

si

dao

he

jiu

shi

bo
14

la

he


ye

he

hua


shen

jiang

na

ren

an

zhi

zai

yi

dian

yuan


shi

ta

xiu

li

kan

shou

15  使

ye

he

hua


shen

fen

fu

ta

shuo


yuan

zhong

ge

yang

shu

shang

de

guo

zi


ni

ke

yi

sui

yi
16 

chi


zhi

shi

fen

bie

shan

e

shu

shang

de

guo

zi


ni

bu

ke

chi


yin

wei

ni

chi

de

ri

zi

bi
17

ding

si


ye

he

hua


shen

shuo


na

ren

du

ju

bu

hao


wo

yao

wei

ta

zao

yi

ge

pei

ou

bang

zhu
18 

ta


ye

he

hua


shen

yong

tu

suo

zao

cheng

de

ye

di

ge

yang

zou

shou


he

kong

zhong

ge

yang

fei

niao
19 


dou

dai

dao

na

ren

mian

qian

kan

ta

jiao

shen

me


na

ren

zen

yang

jiao

ge

yang

de

huo

wu


na

jiu

shi

ta

de

ming

zi


na

ren

bian

gei

yi

qie

sheng

chu


he

kong

zhong

fei

niao


ye

di

zou

shou

dou

qi

le

ming


zhi
20 便

shi

na

ren

mei

you

yu

jian

pei

ou

bang

zhu

ta


ye

he

hua


shen

shi

ta

chen

shui


ta

jiu

shui

le


yu

shi

qu

xia

ta

de

yi

tiao

le

gu
21  使


you

ba

rou

he

qi

lai


ye

he

hua


shen

jiu

yong

na

ren

shen

shang

suo

qu

de

le

gu


zao

cheng

yi

ge

nv

ren


ling
22 

ta

dao

na

ren

gen

qian


na

ren

shuo


zhe

shi

wo

gu

zhong

de

gu


rou

zhong

de

rou


ke

yi

cheng

ta

wei

nv

ren

23

yin

wei

ta

shi

cong

nan

ren

shen

shang

qu

chu

lai

de


yin

ci


ren

yao

li

kai

fu

mu


yu

qi

zi

lian

he


er

ren

cheng

wei

yi

ti

24

dang

shi

fu

qi

er

ren


chi

shen

lu

ti


bing

bu

xiu

chi

25