1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  47  章


yue

se

jin

qu

gao

su

fa

lao

shuo


wo

de

fu

qin

he

wo

de

di

xiong

dai

zhe

yang

qun


niu
1

qun


bing

yi

qie

suo

you

de


cong

jia

nan

di

lai

le


ru

jin

zai

ge

shan

di


yue

se

cong

ta

di

xiong

zhong

tiao

chu

wu

ge

ren

lai


yin

ta

men

qu

jian

fa

lao

2

fa

lao

wen

yue

se

de

di

xiong

shuo


ni

men

yi

ke

shi

wei

ye


ta

men

dui

fa

lao

shuo

3

ni

pu

ren

shi

mu

yang

de


lian

wo

men

de

zu

zong


ye

shi

mu

yang

de


ta

men

you

dui

fa

lao

shuo


jia

nan

di

de

ji

huang

shen

da


pu

ren

de

yang

qun

mei

you

cao
4

chi


suo

yi

wo

men

lai

dao

zhe

di

ji

ju


xian

zai

qiu

ni

rong

pu

ren

zhu

zai

ge

shan

di


fa

lao

dui

yue

se

shuo


ni

fu

qin

he

ni

di

xiong

dao

ni

zhe

li

lai

le

5

ai

ji

di

dou

zai

ni

mian

qian


zhi

guan

jiao

ni

fu

qin

he

ni

di

xiong

zhu

zai

guo

zhong

zui

hao
6

de

di


ta

men

ke

yi

zhu

zai

ge

shan

di


ni

ruo

zhi

dao

ta

men

zhong

jian

you

shen

me

neng

ren


jiu

pai

ta

men

kan

guan

wo

de

sheng

chu


yue

se

ling

ta

fu

qin

ya

ge

jin

dao

fa

lao

mian

qian


ya

ge

jiu

gei

fa

lao

zhu

fu

7

fa

lao

wen

ya

ge

shuo


ni

ping

sheng

de

nian

ri

shi

duo

shao

ne

8

ya

ge

dui

fa

lao

shuo


wo

ji

ju

zai

shi

de

nian

ri

shi

yi

bai

san

shi

sui


wo

ping

sheng
9

de

nian

ri

you

shao


you

ku


bu

ji

wo

lie

zu

zao

zai

shi

ji

ju

de

nian

ri


ya

ge

you

gei

fa

lao

zhu

fu


jiu

cong

fa

lao

mian

qian

chu

qu

le

10

yue

se

zun

zhe

fa

lao

de

ming


ba

ai

ji

guo

zui

hao

de

di


jiu

shi

lan

sai

jing

nei

de
11

di


gei

ta

fu

qin

he

di

xiong

ju

zhu


zuo

wei

chan

ye


yue

se

yong

liang

shi

feng

yang

ta

fu

qin


he

ta

di

xiong


bing

ta

fu

qin

quan

jia

de

juan

shu
12


dou

shi

zhao

ge

jia

de

ren

kou

feng

yang

ta

men


ji

huang

shen

da


quan

di

dou

jue

le

liang


shen

zhi

ai

ji

di

he

jia

nan

di

de

ren


yin
13

na

ji

huang

de

yuan

gu


dou

e

hun

le

饿

yue

se

shou

ju

le

ai

ji

di

he

jia

nan

di

suo

you

de

yin

zi


jiu

shi

zhong

ren

di

liang

de
14

yin

zi


yue

se

jiu

ba

na

yin

zi

dai

dao

fa

lao

de

gong

li


ai

ji

di

he

jia

nan

di

de

yin

zi

dou

hua

jin

le


ai

ji

zhong

ren

dou

lai

jian

yue

se

shuo
15


wo

men

de

yin

zi

dou

yong

jin

le


qiu

ni

gei

wo

men

liang

shi


wo

men

wei

shen

me

si

zai

ni

mian

qian

ne


yue

se

shuo


ruo

shi

yin

zi

yong

jin

le


ke

yi

ba

ni

men

de

sheng

chu

gei

wo


wo

jiu
16

wei

ni

men

de

sheng

chu

gei

ni

men

liang

shi


yu

shi

ta

men

ba

sheng

chu

gan

dao

yue

se

na

li


yue

se

jiu

na

liang

shi

huan

le

ta

men

de
17

niu


yang


lu


ma


na

yi

nian

yin

huan

ta

men

yi

qie

de

sheng

chu


jiu

yong

liang

shi

yang

huo

ta

men


na

yi

nian

guo

qu


di

er

nian

ta

men

you

lai

jian

yue

se

shuo


wo

men

bu

man

wo

zhu

18

wo

men

de

yin

zi

dou

hua

jin

le


sheng

chu

ye

dou

gui

le

wo

zhu


wo

men

zai

wo

zhu

yan

qian

chu

le

wo

men

de

shen

ti

he

tian

di

zhi

wai


yi

wu

suo

sheng


ni

he

ren

jian

wo

men

ren

si

di

huang

ne


qiu

ni

yong

liang

shi

mai

wo

men

de

wo

men

de

di
19


wo

men

he

wo

men

de

di

jiu

yao

gei

fa

lao

xiao

li


you

qiu

ni

gei

wo

men

zhong

zi


shi

wo

men

de

yi

cun

huo


bu

zhi

si

wang


di

tu

ye

bu

zhi

huang

liang

使

yu

shi

yue

se

wei

fa

lao

mai

le

ai

ji

suo

you

de

di


ai

ji

ren

yin

bei

ji

huang

suo

po
20


ge

dou

mai

le

zi

ji

de

tian

di


na

di

jiu

dou

gui

le

fa

lao


zhi

yu

bai

xing


yue

se

jiao

ta

men

cong

ai

ji

zhe

bian


zhi

dao

ai

ji

na

bian


dou

ge
21

gui

ge

cheng


wei

you

ji

si

de

di


yue

se

mei

you

mai


yin

wei

ji

si

you

cong

fa

lao

suo

de

de

chang
22

feng


ta

men

chi

fa

lao

suo

gei

de

chang

feng


suo

yi

ta

men

bu

mai

zi

ji

de

di


yue

se

dui

bai

xing

shuo


wo

jin

ri

wei

fa

lao

mai

le

ni

men


he

ni

men

de

di


kan
23

na


zhe

li

you

zhong

zi

gei

ni

men


ni

men

ke

yi

zhong

di


hou

lai

da

liang

shi

de

shi

hou


ni

men

yao

ba

wu

fen

zhi

yi

na

gei

fa

lao


si

fen

ke
24

yi

gui

ni

men

zuo

di

li

de

zhong

zi


ye

zuo

ni

men

he

ni

men

jia

kou

hai

tong

de

shi

wu


ta

men

shuo


ni

jiu

le

wo

men

de

xing

ming


dan

yuan

wo

men

zai

wo

zhu

yan

qian

meng

en

25

wo

men

jiu

zuo

fa

lao

de

pu

ren


yu

shi

yue

se

wei

ai

ji

di

ding

xia

chang

li

zhi

dao

jin

ri


fa

lao

bi

de

wu

fen

zhi

yi
26


wei

du

ji

si

de

di

bu

gui

fa

lao


yi

se

lie

ren

zhu

zai

ai

ji

de

ge

shan

di


ta

men

zai

na

li

zhi

le

chan

ye


bing

qie
27

sheng

yu

shen

duo


ya

ge

zhu

zai

ai

ji

di

shi

qi

nian


ya

ge

ping

sheng

de

nian

ri

shi

yi

bai

si

shi

qi

sui
28


yi

se

lie

de

si

qi

lin

jin

le


ta

jiu

jiao

le

ta

er

zi

yue

se

lai


shuo


wo

ruo
29

zai

ni

yan

qian

meng

en


qing

ni

ba

shou

fang

zai

wo

da

tui

di

xia


yong

ci

ai

he

cheng

shi

dai

wo


qing

ni

bu

yao

jiang

wo

zang

zai

ai

ji


wo

yu

wo

zu

wo

fu

tong

shui

de

shi

hou


ni

yao

jiang

wo

dai

chu

ai

ji


zang

zai

ta

men
30

suo

zang

de

di

fang


yue

se

shuo


wo

bi

zun

zhe

ni

de

ming

er

xing


ya

ge

shuo


ni

yao

xiang

wo

qi

shi


yue

se

jiu

xiang

ta

qi

le

shi


yu

shi

yi

se

lie
31

zai

chuang

tou

shang


huo

zuo

fu

zhe

zhang

tou


jing

bai


shen