1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  32  章


ya

ge

reng

jiu

xing

lushen

de

shi

zhe

yu

jian

ta

1   使

ya

ge

kan

jian

ta

men

jiu

shuo


zhe

shi


shen

de

jun

bing


yu

shi

gei

na

di

fang

qi

ming
2  

jiao

ma

ha

nianjiu

shi

er

jun

bing

de

yi

si


ya

ge

da

fa

ren

xian

wang

xi

er

di

qu


jiu

shi

yi

dong

di


jian

ta

ge

ge

yi

sao

3 西

fen

fu

ta

men

shuo


ni

men

dui

wo

zhu

yi

sao

shuo


ni

de

pu

ren

ya

ge

zhe

yang

shuo

4

wo

zai

la

ban

na

li

ji

ju


zhi

dao

ru

jin


wo

you

niu


lu


yang

qun


pu

bi


xian

zai

da

fa

ren

lai

bao

gao

wo

zhu


wei

yao
5

zai

ni

yan

qian

meng

en


suo

da

fa

de

ren

hui

dao

ya

ge

na

li

shuo


wo

men

dao

le

ni

ge

ge

yi

sao

na

li

6

ta

dai

zhe

si

bai

ren


zheng

ying

zhe

ni

lai


ya

ge

jiu

shen

ju

pa


er

qie

chou

fan


bian

ba

na

yu

ta

tong

zai

de

ren

kou


he

yang
7 便

qun


niu

qun


luo

tuo


fen

zuo

liang

dui


shuo


yi

sao

ruo

lai

ji

sha

zhe

yi

dui


sheng

xia

de

na

yi

dui

hai

ke

yi

tao

bi

8

ya

ge

shuo


ye

he

hua

wo

zu

ya

bo

la

han

de


shen


wo

fu

qin

yi

sa

de


shen
9    

a


ni

ceng

dui

wo

shuo


hui

ni

ben

di

ben

zu

qu


wo

yao

hou

dai

ni


ni

xiang

pu

ren

suo

shi

de

yi

qie

ci

ai

he

cheng

shi


wo

yi

dian

ye

bu

pei

de


wo

xian
10

qian

zhi

na

zhe

wo

de

zhang

guo

zhe

yue

dan

he


ru

jin

wo

que

cheng

le

liang

dui

le


qiu

ni

jiu

wo

tuo

li

wo

ge

ge

yi

sao

de

shou


yin

wei

wo

pa

ta

lai

sha

wo


lian

qi
11

zi

dai

er

nv

yi

tong

sha

le


ni

ceng

shuo


wo

bi

ding

hou

dai

ni


shi

ni

de

hou

yi

ru

tong

hai

bian

de

sha


duo

de
12 使

bu

ke

sheng

shu


dang

ye

ya

ge

zai

na

li

zhu

su


jiu

cong

ta

suo

you

de

wu

zhong

na

li

wu


yao

song

gei
13 宿

ta

ge

ge

yi

sao


mu

shan

yang

er

bai

zhi


gong

shan

yang

er

shi

zhi


mu

mian

yang

er

bai

zhi


gong

mian

yang

er
14

shi

zhi


nai

zai

zi

de

luo

tuo

san

shi

zhi


ge

dai

zhe

zai

zi


mu

niu

si

shi

zhi


gong

niu

shi
15

zhi


mu

lu

er

shi

pi


lu

ju

shi

pi


mei

yang

ge

fen

yi

qun


jiao

zai

pu

ren

shou

xia


jiu

dui

pu

ren

shuo


ni

men

yao

zai

wo
16

qian

tou

guo

qu


shi

qun

qun

xiang

li

you

kong

xian

de

di

fang

使

you

fen

fu

jin

xian

zou

de

shuo


wo

ge

ge

yi

sao

yu

jian

ni

de

shi

hou


wen

ni

shuo

17

ni

shi

na

jia

de

ren


yao

wang

na

li

qu


ni

qian

tou

zhe

xie

shi

shui

de


ni

jiu

shuo


shi

ni

pu

ren

ya

ge

de


shi

song

gei

wo

zhu

yi

sao

de

li

wu


ta

zi
18

ji

ye

zai

wo

men

hou

bian


you

fen

fu

di

er


di

san


he

yi

qie

gan

qun

chu

de

ren

shuo


ni

men

yu

jian

yi

sao
19

de

shi

hou


ye

yao

zhe

yang

dui

ta

shuo


bing

qie

ni

men

yao

shuo


ni

pu

ren

ya

ge

zai

wo

men

hou

bian


yin

ya

ge

xin

li

shuo

20

wo

jie

zhe

zai

wo

qian

tou

qu

de

li

wu

jie

ta

de

hen


ran

hou

zai

jian

ta

de

mian


huo

zhe

ta

rong

na

wo


yu

shi

li

wu

xian

guo

qu

le


na

ye

ya

ge

zai

dui

zhong

zhu

su

21 宿

ta

ye

jian

qi

lai


dai

zhe

liang

ge

qi

zi


liang

ge

shi

nv


bing

shi

yi

ge

er

zi

dou
22 使

guo

le

ya

bo

du

kou


xian

da

fa

ta

men

guo

he


you

da

fa

suo

you

de

dou

guo

qu

23

zhi

sheng

xia

ya

ge

yi

ren


you

yi

ge

ren

lai

he

ta

shuai

jiao


zhi

dao

li

ming

24

na

ren

jian

zi

ji

sheng

bu

guo

ta


jiu

jiang

ta

de

da

tui

wo

mo

le

yi

ba


ya

ge

de
25

da

tui

wo


zheng

zai

shuai

jiao

de

shi

hou

jiu

niu

le


na

ren

shuo


tian

li

ming

le


rong

wo

qu

ba


ya

ge

shuo


ni

bu

gei

wo

zhu

fu

26

wo

jiu

bu

rong

ni

na

ren

shuo


ni

ming

jiao

shen

me


ta

shuo


wo

ming

jiao

ya

ge

27

na

ren

shuo


ni

de

ming

bu

yao

zai

jiao

ya

ge


yao

jiao

yi

se

lie


yin

wei

ni

yu

28  

shen

yu

ren

jiao

li


dou

de

le

sheng


ya

ge

wen

ta

shuo


qing

jiang

ni

de

ming

gao

su

wo


na

ren

shuo


he

bi

wen

wo

de

ming
29


yu

shi

zai

na

li

gei

ya

ge

zhu

fu


ya

ge

bian

gei

na

di

fang

qi

ming

jiao

pi

nu

yi

leijiu

shi


shen

zhi

mian

de

yi

si
30 便  


yi

si

shuo


wo

mian

dui

mian

jian

le


shen


wo

de

xing

ming

reng

de

bao

quan

 

ri

tou

gang

chu

lai

de

shi

hou


ya

ge

jing

guo

pi

nu

yi

lei


ta

de

da

tui

jiu

que

le
31


gu

ci

yi

se

lie

ren

bu

chi

da

tui

wo

de

jin


zhi

dao

jin

ri


yin

wei

na

ren

mo

le
32

ya

ge

da

tui

wo

de

jin