1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  35  章shen

dui

ya

ge

shuo


qi

lai


shang

bo

te

li

qu


zhu

zai

na

li


yao

zai

na

li
1  

zhu

yi

zuo

tan

gei


shen


jiu

shi

ni

tao

bi

ni

ge

ge

yi

sao

de

shi

hou

xiang

ni

xian

xian
 

de

na

wei


ya

ge

jiu

dui

ta

jia

zhong

de

ren


bing

yi

qie

yu

ta

tong

zai

de

ren

shuo


ni

men

yao

chu
2

diao

ni

men

zhong

jian

de

wai

bang

shen


ye

yao

zi

jie


geng

huan

yi

shang


wo

men

yao

qi

lai


shang

bo

te

li

qu


zai

na

li

wo

yao

zhu

yi

zuo

tan

gei


shen

3  

jiu

shi

zai

wo

zao

nan

de

ri

zi


ying

yun

wo

de

dao

gao


zai

wo

xing

de

lu

shang

bao

you

wo

de

na

wei


ta

men

jiu

ba

wai

bang

ren

de

shen

xiang


he

ta

men

er

duo

shang

de

huan

zi


jiao

gei

ya

ge
4


ya

ge

dou

cang

zai

shi

jian

na

li

de

xiang

shu

di

xia


ta

men

bian

qi

xing

qian

wangshen

shi

na

zhou

wei

cheng

yi

de

ren

dou

shen

jing

ju


jiu

bu
5 便   使

zhui

gan

ya

ge

de

zhong

zi

le


yu

shi

ya

ge

he

yi

qie

yu

ta

tong

zai

de

ren


dao

le

jia

nan

di

de

lu

si


jiu

shi
6

bo

te

li


ta

zai

na

li

zhu

le

yi

zuo

tan


jiu

gei

na

di

fang

qi

ming

jiao

yi

lei

bo

te

li


7

jiu

shi

bo

te

li

zhi


shen

de

yi

si


yin

wei

ta

tao

bi

ta

ge

ge

de

shi

hou


   

shen

zai

na

li

xiang

ta

xian

xian


li

bai

jia

de

nai

mu

di

bo

la

si

le


jiu

zang

zai

bo

te

li

xia

bian

xiang

shu

di

xia

8

na

ke

shu

ming

jiao

ya

lun

ba

gu


ya

ge

cong

ba

dan

ya

lan

hui

laishen

you

xiang

ta

xian

xian

ci

fu

yu

ta

9  

qie

dui

ta

shuo


ni

de

ming

yuan

shi

ya

ge


cong

jin

yi

hou

bu

yao

zai

jiao

ya

ge


yao
10

jiao

yi

se

lie


zhe

yang


ta

jiu

gai

ming

jiao

yi

se

lieshen

you

dui

ta

shuo


wo

shi

quan

neng

de


shen


ni

yao

sheng

yang

zhong

duo


jiang

lai

you
11    

yi

zu


he

duo

guo

de

min

cong

ni

er

sheng


you

you

jun

wang

cong

ni

er

chu


wo

suo

ci

gei

ya

bo

la

han

he

yi

sa

de

di


wo

yao

ci

gei

ni


yu

ni

de

hou

yi
12shen

jiu

cong

na

yu

ya

ge

shuo

hua

de

di

fang

sheng

shang

qu

le

13  

ya

ge

bian

zai

na

li

li

le

yi

gen

shi

zhu


zai

zhu

zi

shang

dian

jiu


jiao

you

14 便

ya

ge

jiu

gei

na

di

fang

qi

ming

jiao

bo

te

li

15

ta

men

cong

bo

te

li

qi

xing


li

yi

fa

ta

hai

you

yi

duan

lu

cheng


la

jie

lin

chan

shen
16

shi

jian

nan


zheng

zai

jian

nan

de

shi

hou


shou

sheng

po

dui

ta

shuo


bu

yao

pa


ni

you

yao

de

yi

ge
17

er

zi

le


ta

jiang

jin

yu

si


ling

hun

yao

zou

de

shi

hou


jiu

gei

ta

er

zi

qi

ming

jiao

bian

e

ni
18 便


ta

fu

qin

que

gei

ta

qi

ming

jiao

bian

ya

min

便

la

jie

si

le


zang

zai

yi

fa

ta

de

lu

pang


yi

fa

ta

jiu

shi

bo

li

heng

19

ya

ge

zai

ta

de

fen

shang

li

le

yi

tong

bei


jiu

shi

la

jie

de

mu

bei


dao

jin

ri

hai
20

zai


yi

se

lie

qi

xing

qian

wang


zai

yi

de

tai

na

bian

zhi

da

zhang

peng

21

yi

se

lie

zhu

zai

na

di

de

shi

hou


liu

bian

qu

yu

ta

fu

qin

de

qie

bi

la

tong

qin

22 便

yi

se

lie

ye

ting

jian

le


ya

ge

gong

you

shi

er

ge

er

zi


li

ya

suo

sheng

de


shi

ya

ge

de

chang

zi

liu

bian


hai

you

xi

mian


li

wei


you

da
23 便 西


yi

sa

jia


xi

bu

lun

西

la

jie

suo

sheng

de

shi

yue

se


bian

ya

min

24 便

la

jie

de

shi

nv

bi

la

suo

sheng

de

shi

dan


na

fu

ta

li

25 使

li

ya

de

shi

nv

xi

pa

suo

sheng

de

shi

jia

de


ya

she


zhe

shi

ya

ge

zai

ba

dan

ya
26 使

lan

suo

sheng

de

er

zi


ya

ge

lai

dao

ta

fu

qin

yi

sa

na

li


dao

le

ji

lie

ya

ba

de

man

li


nai

shi

ya
27

bo

la

han

he

yi

sa

ji

ju

de

di

fang


ji

lie

ya

ba

jiu

shi

xi

bo

lun


yi

sa

gong

huo

le

yi

bai

ba

shi

sui

28

yi

sa

nian

ji

lao

mai


ri

zi

man

zu


qi

jue

er

si


gui

dao

ta

lie

zu


yuan

wen
29

zuo

ben

min


na

li


ta

liang

ge

er

zi

yi

sao

ya

ge

ba

ta

mai

zang

le