1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  13  章


ya

bo

lan

dai

zhe

ta

de

qi

zi

yu

luo

de


bing

yi

qie

suo

you

de


dou

cong

ai

ji

shang
1

nan

di

qu


ya

bo

lan

de

jin


yin


sheng

chu

ji

duo

2

ta

cong

nan

di

jian

jian

wang

bo

te

li

qu


dao

le

bo

te

li

he

ai

de

zhong

jian


jiu

shi
3

cong

qian

zhi

da

zhang

peng

de

di

fang


ye

shi

ta

qi

xian

zhu

tan

de

di

fang


ta

you

zai

na

li

qiu

gao

ye

he

hua

de

ming

4

yu

ya

bo

lan

tong

xing

de

luo

de


ye

you

niu

qun


yang

qun


zhang

peng

5

na

di

rong

bu

xia

ta

men


yin

wei

ta

men

de

cai

wu

shen

duo


shi

ta

men

bu

neng

tong

ju
6 使


dang

shi

jia

nan

ren


yu

bi

li

xi

ren


zai

na

di

ju

zhu


ya

bo

lan

de

mu

ren

7

he

luo

de

de

mu

ren

xiang

zheng


ya

bo

lan

jiu

dui

luo

de

shuo


ni

wo

bu

ke

xiang

zheng


ni

de

mu

ren

he

wo

de

mu

ren
8

ye

bu

ke

xiang

zheng


yin

wei

wo

men

shi

gu

rouyuan

wen

zuo

di

xiong


bian

di

bu

dou

zai

ni

yan

qian

me


qing

ni

li

kai

wo


ni

xiang

zuo


wo

jiu

xiang

you

9

ni

xiang

you


wo

jiu

xiang

zuo


luo

de

ju

mu

kan

jian

yue

dan

he

de

quan

ping

yuan


zhi

dao

suo

er


dou

shi

zi

run

de

10

na

di

zai

ye

he

hua

wei

mie

suo

duo

ma


e

mo

la

yi

xian


ru

tong

ye

he

hua

de

yuan

zi


ye

xiang

ai

ji

di


yu

shi

luo

de

xuan

ze

yue

dan

he

de

quan

ping

yuan


wang

dong

qian

yi


ta

men

jiu

bi

ci

fen
11

li

le


ya

bo

lan

zhu

zai

jia

nan

di


luo

de

zhu

zai

ping

yuan

de

cheng

yi


jian

jian

nuo

yi

zhang

peng
12


zhi

dao

suo

duo

ma


suo

duo

ma

ren

zai

ye

he

hua

mian

qian

zui

da

e

ji

13

luo

de

li

bie

ya

bo

lan

yi

hou


ye

he

hua

dui

ya

bo

lan

shuo


cong

ni

suo

zai

de

di
14

fang


ni

ju

mu

xiang

dong

xi

nan

bei

guan

kan

西

fan

ni

suo

kan

jian

de

yi

qie

di


wo

dou

yao

ci

gei

ni

he

ni

de

hou

yi


zhi

dao

yong
15

yuan


wo

ye

yao

shi

ni

de

hou

yi

ru

tong

di

shang

de

chen

sha

na

yang

duo


ren

ruo

neng

shu

suan

di
16 使

shang

de

chen

sha


cai

neng

shu

suan

ni

de

hou

yi


ni

qi

lai


zong

heng

zou

bian

zhe

di


yin

wei

wo

bi

ba

zhe

di

ci

gei

ni

17

ya

bo

lan

jiu

ban

le

zhang

peng


lai

dao

xi

bo

lun

man

li

de

xiang

shu

na

li

ju

zhu


zai
18

na

li

wei

ye

he

hua

zhu

le

yi

zuo

tan