1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  7  章


ye

he

hua

dui

nuo

ya

shuo


ni

he

ni

de

quan

jia

dou

yao

jin

ru

fang

zhou


yin

wei

zai

zhe
1

shi

dai

zhong


wo

jian

ni

zai

wo

mian

qian

shi

yi

ren


fan

jie

jing

de

chu

lei


ni

yao

dai

qi

gong

qi

mu


bu

jie

jing

de

chu

lei


ni

yao

dai
2

yi

gong

yi

mu


kong

zhong

de

fei

niao


ye

yao

dai

qi

gong

qi

mu


ke

yi

liu

zhong


huo

zai

quan

di

shang

3

yin

wei

zai

guo

qi

tian


wo

yao

jiang

yu

zai

di

shang

si

shi

zhou

ye


ba

wo

suo

zao

de

ge
4

zhong

huo

wu


dou

cong

di

shang

chu

mie


nuo

ya

jiu

zun

zhe

ye

he

hua

suo

fen

fu

de

xing

le

5

dang

hong

shui

fan

lan

zai

di

shang

de

shi

hou


nuo

ya

zheng

liu

bai

sui

6

nuo

ya

jiu

tong

ta

de

qi


he

er

zi


er

fu


dou

jin

ru

fang

zhou


duo

bi

hong

shui
7


jie

jing

de

chu

lei


he

bu

jie

jing

de

chu

lei


fei

niao

bing

di

shang

yi

qie

de

kun

chong

8

dou

shi

yi

dui

yi

dui

de


you

gong

you

mu


dao

nuo

ya

na

li

jin

ru

fang

zhou


zheng

ru
9


shen

suo

fen

fu

nuo

ya

de

 

guo

le

na

qi

tian


hong

shui

fan

lan

zai

di

shang

10

dang

nuo

ya

liu

bai

sui


er

yue

shi

qi

ri

na

yi

tian


da

yuan

de

quan

yuan


dou

lie

kai
11

le


tian

shang

de

chuang

hu


ye

chang

kai

le


si

shi

zhou

ye

jiang

da

yu

zai

di

shang

12

zheng

dang

na

ri


nuo

ya

he

ta

san

ge

er

zi


shan


han


ya

fu


bing

nuo

ya

de
13

qi

zi


he

san

ge

er

fu


dou

jin

ru

fang

zhou


ta

men

he

bai

shou


ge

cong

qi

lei


yi

qie

sheng

chu


ge

cong

qi

lei


pa

zai

di

shang
14

de

kun

chong


ge

cong

qi

lei


yi

qie

qin

niao


ge

cong

qi

lei


dou

jin

ru

fang

zhou


fan

you

xue

rou


you

qi

xi

de

huo

wu


dou

yi

dui

yi

dui

de

dao

nuo

ya

na

li


jin
15

ru

fang

zhou


fan

you

xue

rou

jin

ru

fang

zhou

de


dou

shi

you

gong

you

mu


zheng

ru


shen

suo

fen

fu

nuo
16  

ya

de


ye

he

hua

jiu

ba

ta

guan

zai

fang

zhou

li

tou


hong

shui

fan

lan

zai

di

shang

si

shi

tian


shui

wang

shang

chang


ba

fang

zhou

cong

di

shang

piao

qi

17

shui

shi

hao

da


zai

di

shang

da

da

de

wang

shang

chang


fang

zhou

zai

shui

mian

shang

piao

lai

piao

qu
18


shui

shi

zai

di

shang

ji

qi

hao

da


tian

xia

de

gao

shan

dou

yan

mei

le

19

shui

shi

bi

shan

gao

guo

shi

wu

zhou


shan

ling

dou

yan

mei

le

20

fan

zai

di

shang

you

xue

rou

de

dong

wu


jiu

shi

fei

niao


sheng

chu


zou

shou


he

pa

zai
21

di

shang

de

kun

chong


yi

ji

suo

you

de

ren

dou

si

le


fan

zai

han

di

shang


bi

kong

you

qi

xi

de

sheng

ling

dou

si

le

22

fan

di

shang

ge

lei

de

huo

wu


lian

ren

dai

sheng

chu


kun

chong


yi

ji

kong

zhong

de

fei

niao
23


dou

cong

di

shang

chu

mie

le


zhi

liu

xia

nuo

ya

he

na

xie

yu

ta

tong

zai

fang

zhou

li

de


shui

shi

hao

da


zai

di

shang

gong

yi

bai

wu

shi

tian

24