1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  26  章


zai

ya

bo

la

han

de

ri

zi


na

di

you

yi

ci

ji

huang


zhe

shi

you

you

ji

huang


yi
1

sa

jiu

wang

ji

la

er

qu


dao

fei

li

shi

ren

de

wang

ya

bi

mi

lei

na

li


ye

he

hua

xiang

yi

sa

xian

xian


shuo


ni

bu

yao

xia

ai

ji

qu


yao

zhu

zai

wo

suo

zhi
2

shi

ni

de

di


ni

ji

ju

zai

zhe

di


wo

bi

yu

ni

tong

zai


ci

fu

gei

ni


yin

wei

wo

yao

jiang

zhe
3

xie

di

dou

ci

gei

ni

he

ni

de

hou

yi


wo

bi

jian

ding

wo

xiang

ni

fu

ya

bo

la

han

suo

qi

de

shi


wo

yao

jia

zeng

ni

de

hou

yi


xiang

tian

shang

de

xing

na

yang

duo


you

yao

jiang

zhe

xie

di

dou
4

ci

gei

ni

de

hou

yi


bing

qie

di

shang

wan

guo

bi

yin

ni

de

hou

yi

de

fu


dou

yin

ya

bo

la

han

ting

cong

wo

de

hua


zun

shou

wo

de

fen

fu


he

wo

de

ming

ling

5

lu

li


fa

du


yi

sa

jiu

zhu

zai

ji

la

er

6

na

di

fang

de

ren

wen

dao

ta

de

qi

zi


ta

bian

shuo


na

shi

wo

de

mei

zi


yuan

lai
7 便

ta

pa

shuo


shi

wo

de

qi

zi


ta

xin

li

xiang


kong

pa

zhe

di

fang

de

ren


wei

li

bai

jia

de

yuan

gu

sha

wo


yin

wei

ta

rong

mao

jun

mei


ta

zai

na

li

zhu

le

xu

jiu


you

yi

tian

fei

li

shi

ren

de

wang

ya

bi

mi

lei


cong

chuang
8

hu

li

wang

wai

guan

kan


jian

yi

sa

he

ta

de

qi

zi

li

bai

jia

xi

wan


ya

bi

mi

lei

shao

le

yi

sa

lai


dui

ta

shuo


ta

shi

zai

shi

ni

de

qi

zi


ni

zen
9

me

shuo


ta

shi

ni

de

mei

zi


yi

sa

shuo


wo

xin

li

xiang


kong

pa

wo

yin

ta

er

si


ya

bi

mi

lei

shuo


ni

xiang

wo

men

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


min

zhong

xian

xie

you

ren

he
10

ni

de

qi

tong

qin


ba

wo

men

xian

zai

zui

li


yu

shi

ya

bi

mi

lei

xiao

yu

zhong

min

shuo


fan

zhan

zhe

zhe

ge

ren


huo

shi

ta

qi

zi

de
11


ding

yao

ba

ta

zhi

si


yi

sa

zai

na

di

geng

zhong


na

yi

nian

you

bai

bei

de

shou

cheng


ye

he

hua

ci

fu

gei

ta
12


ta

jiu

chang

da


ri

zeng

yue

sheng


cheng

le

da

fu

hu

13

ta

you

yang

qun


niu

qun


you

you

xu

duo

pu

ren


fei

li

shi

ren

jiu

ji

du

ta

14

dang

ta

fu

qin

ya

bo

la

han

zai

shi

de

ri

zi


ta

fu

qin

de

pu

ren

suo

wa

de

jing

15

fei

li

shi

ren

quan

dou

sai

zhu


tian

man

le

tu


ya

bi

mi

lei

dui

yi

sa

shuo


ni

li

kai

wo

men

qu

ba


yin

wei

ni

bi

wo

men

qiang

sheng
16

de

duo


yi

sa

jiu

li

kai

na

li


zai

ji

la

er

gu

zhi

da

zhang

peng


zhu

zai

na

li

17

dang

ta

fu

qin

ya

bo

la

han

zai

shi

zhi

ri

suo

wa

de

shui

jing


yin

fei

li

shi

ren

zai

ya
18

bo

la

han

si

hou

sai

zhu

le


yi

sa

jiu

chong

xin

wa

chu

lai


reng

zhao

ta

fu

qin

suo

jiao

de


jiao

na

xie

jing

de

ming

zi


yi

sa

de

pu

ren

zai

gu

zhong

wa

jing


bian

de

le

yi

kou

huo

shui

jing

19 便

ji

la

er

de

mu

ren

yu

yi

sa

de

mu

ren

zheng

jing


shuo


zhe

shui

shi

wo

men

de


yi
20

sa

jiu

gei

na

jing

qi

ming

jiao

ai

se


yin

wei

ta

men

he

ta

xiang

zhengai

se

jiu

shi

xiang

zheng

de

yi

si


yi

sa

de

pu

ren

you

wa

le

yi

kou

jing


ta

men

you

wei

zhe

jing

zheng

jing


yin

ci

yi

sa
21

gei

zhe

jing

qi

ming

jiao

xi

ti

naxi

ti

na

jiu

shi

wei

di

de

yi

si

西 西

yi

sa

li

kai

na

li


you

wa

le

yi

kou

jing


ta

men

bu

wei

zhe

jing

zheng

jing

le


ta
22

jiu

gei

na

jing

qi

ming

jiao

li

he

bojiu

shi

kuan

kuo

de

yi

si


ta

shuo


ye

he

hua

xian

zai

gei

wo

men

kuan

kuo

zhi

di


wo

men

bi

zai

zhe

di

chang

sheng


yi

sa

cong

na

li

shang

bie

shi

ba

qu

23

dang

ye

ye

he

hua

xiang

ta

xian

xian


shuo


wo

shi

ni

fu

qin

ya

bo

la

han

de


shen

24  

bu

yao

ju

pa


yin

wei

wo

yu

ni

tong

zai


yao

ci

fu

gei

ni


bing

yao

wei

wo

pu

ren

ya

bo

la

han

de

yuan

gu


shi

ni

de

hou

yi

fan

duo

使

yi

sa

jiu

zai

na

li

zhu

le

yi

zuo

tan


qiu

gao

ye

he

hua

de

ming


bing

qie

zhi

da

zhang
25

peng


ta

de

pu

ren

bian

zai

na

li

wa

le

yi

kou

jing

便

ya

bi

mi

lei


tong

ta

de

peng

you

ya

hu

sa


he

ta

de

jun

zhang

fei

ge


cong

ji

la
26

er

lai

jian

yi

sa


yi

sa

dui

ta

men

shuo


ni

men

ji

ran

hen

wo


da

fa

wo

zou

le


wei

shen

me

dao

wo
27

zhe

li

lai

ne


ta

men

shuo


wo

men

ming

ming

de

kan

jian

ye

he

hua

yu

ni

tong

zai


bian

shuo


bu

ru

wo
28 便

men

liang

xia

bi

ci

qi

shi


bi

ci

li

yue


shi

ni

bu

hai

wo

men


zheng

ru

wo

men

wei

ceng

hai

ni


yi

wei

de

hou

dai

ni


bing

qie
29 使

da

fa

ni

ping

ping

an

an

de

zou


ni

shi

meng

ye

he

hua

ci

fu

de

le


yi

sa

jiu

wei

ta

men

she

bai

yan

xi


ta

men

bian

chi

le

he

le

30 便

ta

men

qing

zao

qi

lai

bi

ci

qi

shi


yi

sa

da

fa

ta

men

zou


ta

men

jiu

ping

ping

an
31

an

de

li

kai

ta

zou

le


na

yi

tian

yi

sa

de

pu

ren

lai


jiang

wa

jing

de

shi

gao

su

ta


shuo


wo

men

de

le
32

shui

le


ta

jiu

gei

na

jing

qi

ming

jiao

shi

ba


yin

ci

na

cheng

jiao

zuo

bie

shi

ba


zhi

dao

jin

ri
33


yi

sao

si

shi

sui

de

shi

hou


qu

le

he

ren

bi

li

de

nv

er

you

di


yu

he

ren

yi
34

lun

de

nv

er

ba

shi

mo

wei

qi


ta

men

chang

shi

yi

sa

he

li

bai

jia

xin

li

chou

fan

35 使