1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


创世记

第  31  章


ya

ge

ting

jian

la

ban

de

er

zi

men

you

hua

shuo


ya

ge

ba

wo

men

fu

qin

suo

you

de

dou
1

duo

le

qu


bing

jie

zhe

wo

men

fu

qin

de


de

le

zhe

yi

qie

de

rong

yaorong

yao
耀 耀

huo

zuo

cai


ya

ge

jian

la

ban

de

qi

se

xiang

ta

bu

ru

cong

qian

le

2

ye

he

hua

dui

ya

ge

shuo


ni

yao

hui

ni

zu

ni

fu

zhi

di


dao

ni

qin

zu

na

li

qu
3


wo

bi

yu

ni

tong

zai


ya

ge

jiu

da

fa

ren


jiao

la

jie

he

li

ya

dao

tian

ye

yang

qun

na

li

lai

4

dui

ta

men

shuo


wo

kan

ni

men

fu

qin

de

qi

se

xiang

wo

bu

ru

cong

qian

le


dan

wo

fu
5

qin

de


shen

xiang

lai

yu

wo

tong

zai

 

ni

men

ye

zhi

dao


wo

jin

le

wo

de

li

lian

fu

shi

ni

men

de

fu

qin

6

ni

men

de

fu

qin

qi

hong

wo


shi

ci

gai

le

wo

de

gong

jia


ran

er


shen

bu

rong

ta
7 

hai

wo


ta

ruo

shuo


you

dian

de

gui

ni

zuo

gong

jia


yang

qun

suo

sheng

de

dou

you

dian


ta

ruo

shuo
8


you

wen

de

gui

ni

zuo

gong

jia


yang

qun

suo

sheng

de

dou

you

wen


zhe

yangshen

ba

ni

men

fu

qin

de

sheng

chu

duo

lai

ci

gei

wo

le

9 

yang

pei

he

de

shi

hou


wo

meng

zhong

ju

mu

yi

kan


jian

tiao

mu

yang

de

gong

yang


dou

shi
10

you

wen

de


you

dian

de


you

hua

ban

deshen

de

shi

zhe

zai

na

meng

zhong

hu

jiao

wo

shuo


ya

ge


wo

shuo


wo

zai

zhe

li

11  使

ta

shuo


ni

ju

mu

guan

kan


tiao

mu

yang

de

gong

yang

dou

shi

you

wen

de


you

dian

de

12

you

hua

ban

de


fan

la

ban

xiang

ni

suo

zuo

de


wo

dou

kan

jian

le


wo

shi

bo

te

li

de


shen


ni

zai

na

li

yong

you

jiao

guo

zhu

zi


xiang

wo

xu

guo

yuan
13 


xian

jin

ni

qi

lai

li

kai

zhe

di


hui

ni

ben

di

qu

ba


la

jie

he

li

ya

hui

da

ya

ge

shuo


zai

wo

men

fu

qin

de

jia

li

hai

you

wo

men

ke

de
14

de

fen

me


hai

you

wo

men

de

chan

ye

me


wo

men

bu

shi

bei

ta

dang

zuo

wai

ren

me


yin

wei

ta

mai

le

wo

men


tun

le

wo

men

de
15

jia

zhishen

cong

wo

men

fu

qin

suo

duo

chu

lai

de

yi

qie

cai

wu


na

jiu

shi

wo

men


he

wo
16 

men

hai

zi

men

de


xian

jin

fan


shen

suo

fen

fu

ni

de


ni

zhi

guan

qu

xing

ba

 

ya

ge

qi

lai


shi

ta

de

er

zi

he

qi

zi

dou

qi

shang

luo

tuo

17 使

you

dai

zhe

ta

zai

ba

dan

ya

lan

suo

de

de

yi

qie

sheng

chu

he

cai

wu


wang

jia

nan

di

18

ta

fu

qin

yi

sa

na

li

qu

le


dang

shi

la

ban

jian

yang

mao

qu

le


la

jie

tou

le

ta

fu

qin

jia

zhong

de

shen

xiang

19

ya

ge

bei

zhe

ya

lan

ren

la

ban

tou

zou

le


bing

bu

gao

su

ta

20

jiu

dai

zhe

suo

you

de

tao

pao


ta

qi

shen

guo

da

he


mian

xiang

ji

lie

shan

xing

qu

21

dao

di

san

ri


you

ren

gao

su

la

ban


ya

ge

tao

pao

le

22

la

ban

dai

ling

ta

de

zhong

di

xiong

qu

zhui

gan


zhui

le

qi

ri


zai

ji

lie

shan

jiu

zhui

shang
23

le


ye

jian


shen

dao

ya

lan

ren

la

ban

na

li


zai

meng

zhong

dui

ta

shuo


ni

yao

xiao

xin

24 

bu

ke

yu

ya

ge

shuo

hao

shuo

dai


la

ban

zhui

shang

ya

ge


ya

ge

zai

shan

shang

zhi

da

zhang

peng


la

ban

he

ta

de

zhong

di

xiong
25


ye

zai

ji

lie

shan

shang

zhi

da

zhang

peng


la

ban

dui

ya

ge

shuo


ni

zuo

de

shi

shen

me

shi

ne


ni

bei

zhe

wo

tou

zou

le


you
26

ba

wo

de

nv

er

men

dai

le

qu


ru

tong

yong

dao

jian

lu

qu

de

yi

ban


ni

wei

shen

me

an

an

de

tao

pao


tou

zhe

zou


bing

bu

gao

su

wo


jiao

wo

ke

yi

huan
27

le


chang

ge


ji

gu


tan

qin

de

song

ni

hui

qu


you

bu

rong

wo

yu

wai

sun

he

nv

er

qin

zui


ni

suo

xing

de

zhen

shi

yu

mei

28

wo

shou

zhong

yuan

you

neng

li

hai

ni


zhi

shi

ni

fu

qin

de


shen

zuo

ye

dui

wo

shuo


ni
29 

yao

xiao

xin


bu

ke

yu

ya

ge

shuo

hao

shuo

dai


xian

zai

ni

sui

ran

xiang

ni

fu

jia


bu

de

bu

qu


wei

shen

me

you

tou

le

wo

de

shen

xiang
30

ne


ya

ge

hui

da

la

ban

shuo


kong

pa

ni

ba

ni

de

nv

er

cong

wo

duo

qu


suo

yi

wo

tao
31

pao


zhi

yu

ni

de

shen

xiang


ni

zai

shui

na

li

sou

chu

lai


jiu

bu

rong

shui

cun

huo


dang

zhe
32

wo

men

de

zhong

di

xiong

ni

ren

yi

ren


zai

wo

zhe

li

you

shen

me

dong

xi

shi

ni

de


jiu
西

na

qu


yuan

lai

ya

ge

bu

zhi

dao

la

jie

tou

le

na

xie

shen

xiang


la

ban

jin

le

ya

ge


li

ya


bing

liang

ge

shi

nv

de

zhang

peng


dou

mei

you

sou

chu

lai
33 使


jiu

cong

li

ya

de

zhang

peng

chu

lai


jin

le

la

jie

de

zhang

peng


la

jie

yi

jing

ba

shen

xiang

cang

zai

luo

tuo

de

tuo

lou

li


bian

zuo

zai

shang

tou


la

ban

mo
34 便

bian

le

na

zhang

peng


bing

mei

you

mo

zhao


la

jie

dui

ta

fu

qin

shuo


xian

zai

wo

shen

shang

bu

bian


bu

neng

zai

ni

mian

qian

qi

lai

35 便

qiu

wo

zhu

bu

yao

sheng

qi


zhe

yang


la

ban

sou

xun

shen

xiang


jing

mei

you

sou

chu

lai


ya

ge

jiu

fa

nu

chi

ze

la

ban

shuo


wo

you

shen

me

guo

fan


you

shen

me

zui

e


ni
36

jing

zhe

yang

huo

su

de

zhui

wo


ni

mo

bian

le

wo

yi

qie

de

jia

ju


ni

sou

chu

shen

me

lai

ne


ke

yi

fang

zai

ni

wo
37

di

xiong

mian

qian


jiao

ta

men

zai

ni

wo

zhong

jian

bian

bie

bian

bie


wo

zai

ni

jia

zhe

er

shi

nian


ni

de

mu

mian

yang


mu

shan

yang


mei

you

diao

guo

tai

38

ni

qun

zhong

de

gong

yang


wo

mei

you

chi

guo


bei

ye

shou

si

lie

de


wo

mei

you

dai

lai

gei

ni


shi

wo

zi

ji

pei

shang


wu

lun

shi
39

bai

ri


shi

hei

ye


bei

tou

qu

de


ni

dou

xiang

wo

suo

yao


wo

bai

ri

shou

jin

gan

re


hei

ye

shou

jin

han

shuang


bu

de

he

yan

shui

zhao


wo

chang

shi
40

zhe

yang


wo

zhe

er

shi

nian

zai

ni

jia

li


wei

ni

de

liang

ge

nv

er

fu

shi

ni

shi

si

nian


wei
41

ni

de

yang

qun

fu

shi

ni

liu

nian


ni

you

shi

ci

gai

le

wo

de

gong

jia


ruo

bu

shi

wo

fu

qin

yi

sa

suo

jing

wei

de


shen


jiu

shi

ya

bo

la

han

de


shen

yu
42  

wo

tong

zai


ni

ru

jin

bi

ding

da

fa

wo

kong

shou

er

qushen

kan

jian

wo

de

ku

qing
 


he

wo

de

lao

lu


jiu

zai

zuo

ye

ze

bei

ni


la

ban

hui

da

ya

ge

shuo


zhe

nv

er

shi

wo

de

nv

er


zhe

xie

hai

zi

shi

wo

de

hai
43

zi


zhe

xie

yang

qun

ye

shi

wo

de

yang

qun


fan

zai

ni

yan

qian

de

dou

shi

wo

de


wo

de

nv

er


bing

ta

men

suo

sheng

de

hai

zi


wo

jin

ri

neng

xiang

ta

men

zuo

shen

me

ne


lai

ba


ni

wo

er

ren

ke

yi

li

yue


zuo

ni

wo

zhong

jian

de

zheng

ju

44

ya

ge

jiu

na

yi

kuai

shi

tou

li

zuo

zhu

zi

45

you

dui

zhong

di

xiong

shuo


ni

men

dui

ju

shi

tou


ta

men

jiu

na

shi

tou

lai

dui

cheng

yi

dui
46


da

jia

bian

zai

pang

bian

chi

he

便

la

ban

cheng

na

shi

dui

wei

yi

jia

er

sa

ha

du

ta


ya

ge

que

cheng

na

shi

dui

wei

jia

lei
47

dedou

shi

yi

shi

dui

wei

zheng

de

yi

si


la

ban

shuo


jin

ri

zhe

shi

dui

zuo

ni

wo

zhong

jian

de

zheng

ju


yin

ci

zhe

di

fang

ming

jiao
48

jia

lei

de


you

jiao

mi

si

ba


yi

si

shuo


wo

men

bi

ci

li

bie

yi

hou


yuan

ye

he

hua

zai

ni
49

wo

zhong

jian

jian

cha


ni

ruo

ku

dai

wo

de

nv

er


you

zai

wo

de

nv

er

yi

wai

ling

qu

qi


sui

mei

you

ren
50

zhi

dao


que

you


shen

zai

ni

wo

zhong

jian

zuo

jian

zheng

 

la

ban

you

shuo


ni

kan

wo

zai

ni

wo

zhong

jian

suo

li

de

zhe

shi

dui


he

zhu

zi

51

zhe

shi

dui

zuo

zheng

ju


zhe

zhu

zi

ye

zuo

zheng

ju


wo

bi

bu

guo

zhe

shi

dui

qu

hai

ni
52


ni

ye

bu

ke

guo

zhe

shi

dui

he

zhu

zi


lai

hai

wo


dan

yuan

ya

bo

la

han

de


shen


he

na

he

de


shen


jiu

shi

ta

men

fu

qin

de

53   

shen


zai

ni

wo

zhong

jian

pan

duan


ya

ge

jiu

zhi

zhe

ta

fu

qin

yi

sa

suo

jing

wei

de

 

shen

qi

shi


you

zai

shan

shang

xian

ji


qing

zhong

di

xiong

lai

chi

fan


ta

men

chi

le

fan


bian

zai

shan

shang
54 便

zhu

su

宿

la

ban

qing

zao

qi

lai


yu

ta

wai

sun

he

nv

er

qin

zui


gei

ta

men

zhu

fu


hui

wang
55

zi

ji

de

di

fang

qu

le